کتاب عمومی

یکی از مواردی که باعث می‌شود شور و شوق کتاب خواندن در افراد از بین برود و این کار برای آنان چندان جذابیتی نداشته باشد، حاضر نبودن افراد به صرف‌نظر کردن از مطالعه بعضی کتاب‌هاست. طوری که انگار خواندن کتاب‌هایی که بیشتر افراد مطالعه می‌کنند یا در بازار پرفروش شده‌اند یا توسط دوستی توصیه شده‌اند، کاری واجب و ضروری هست که باید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی انجام شود. در واقع افراد باید در گام اول صرف‌نظر کردن و کنار گذاشتن کتاب‌هایی را که مطالعه آن‌ها برایشان لذت‌بخش و آموزنده نیست، به‌خوبی یاد بگیرند و آن را عملی کنند.

کتاب های مذهبی

pic03

کتاب های روانشناسی

pic03

کتاب های هنر

pic03

کتاب های علوم انسانی

pic03

کتاب های مذهبی

pic03

کتاب های مذهبی

pic03

کتاب های مذهبی

pic03

کتاب های مذهبی

pic03